Vennootschap onder Firma (VOF) Rayon Media, met KvK-nummer 76922316 hierna ‘Rayon Media wil u hartelijk welkom heten op www.rayonmedia.nl (‘website’). De website van Rayon Media is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten.

 

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Rayon Media kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Rayon Media zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Rayon Media zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Rayon Media is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door Rayon Media verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Rayon Media tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Rayon dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar contact@rayonmedia.nl.

 

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Rayon Media of die van licentiegevers. Rayon Media behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@rayonmedia.nl aanvragen.

 

Mocht het zo zijn dat Rayon Media per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Rayon Media weten via contact@rayonmedia.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Rayon Media verplicht is tot enige schadevergoeding.

Copyright © 2020 - RAYON MEDIA. 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram